Thành phố Yên Bái vinh danh “Những tấm lòng nhân ái – Vì người nghèo” năm 2022