Yên Bái: Thiết bị hút ẩm, hút mùi, sấy khô "cháy" hàng ngày nồm ẩm