Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác ngành thông tin và truyền thông 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Lai Châu