Người dân xã Phong Dụ Hạ (Văn Yên) được tặng quà, khám bệnh miễn phí