Giao lưu văn nghệ bạn chiến đấu Sư đoàn 10 tỉnh Yên Bái với cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông