Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Đại lễ Phật đản