Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2017 – 2023