Gần 400 đoàn viên công đoàn Yên Bái tham gia hiến máu tình nguyện