Đại hội Công đoàn huyện Yên Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp