Mù Cang Chải tiếp tế, cứu trợ người dân vùng lũ cắt