Báo Yên Bái - Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp tổ chức "Ngày cuối tuần cùng dân" tại xã Sùng Đô