Thành đoàn Yên Bái tổ chức Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đoàn các cấp