Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023