Yên Bái tổ chức “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024