Sau tết, rau xanh, thủy hải sản “lên ngôi”, giá ít biến động