Gặp mặt lao động Yên Bái tham gia thi tuyển xuất khẩu lao động tại Nhật Bản