Tuổi trẻ thành phố Yên Bái lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng