Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ