Yên Bái tham dự Lễ phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”