Yên Bái phát động Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”