Yên Bái sôi nổi Hội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” lần đầu tiên tổ chức