Yên Bái tập huấn bơi an toàn phòng, chống đuối nước