Trấn Yên: Xử phạt lái xe ô tô 7 chỗ chở 5 khách từ vùng dịch về không có phù hiệu