Trấn Yên: Phát hiện liên tiếp 2 vụ người trốn trong xe tải vào địa bàn tỉnh Yên Bái