1.170 vận động viên tham gia giải chạy việt dã Ultra Trail Mù Cang Chải năm 2023