Sôi nổi các hoạt động thể thao tại Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2024