Phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề “Văn Yên miền đất nhớ”