Nhạc sĩ tri ân 3 chiến sĩ cảnh sát cứu hoả hy sinh qua "Nỗi đau của mẹ"