Việt Nam đẹp ''hút hồn'' trong MV của ca sỹ Hàn Quốc Joseph Kwon