1.000 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh “Khám phá du lịch Yên Bái”