Thành phố Yên Bái tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam