Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới “Yên Bái vào xuân”