Văn nghệ sỹ Yên Bái đồng hành cùng sự phát triển của quê hương