Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế Yên Bái, Phú Thọ (Việt Nam) - Hàn Quốc năm 2023