Sôi nổi Liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái