Rực rỡ Đêm hội đèn lồng “Trung thu cho em” huyện Yên Bình