Bế mạc, trao giải Cuộc thi hát chầu văn “Linh thiêng đất Mẫu” lần đầu tiên tổ chức