Yên Bái - thành phố Mimasaka khai mạc Triển lãm một số hình ảnh “Đất và người Mimasaka – Nhật Bản”