Yên Bái nỗ lực tìm kiếm, lưu giữ những “báu vật” cổ sinh