32 tác giả, nhóm tác giả đạt giải hai cuộc thi viết và thi ảnh của Báo Yên Bái