Đức tổ chức sự kiện theo nghi thức cao nhất của quân đội chia tay Thủ tướng Angela Merkel