Trung Quốc triển khai chiến dịch y tế lớn nhất 2 năm qua để dập dịch ở Thượng Hải