Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I