Nguyễn Phương Thảo – cô trò nhỏ “thủ khoa của những thủ khoa”