Yên Bái chung tay phòng, chống ma túy - Kỳ 2: Không ngừng nghỉ trong cuộc chiến chống ma túy