Văn Chấn mưa to ở nhiều địa bàn gây ngập úng và ách tắc giao thông