Quảng bá du lịch Yên Bái qua bài tham dự Hội thi dân vũ trực tuyến