Yên Bình sôi nổi Hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi và làm bánh truyền thống