Khai hội Đền Mẫu Nam Cường - Lễ hội đậm nét văn hóa, truyền thống đạo lý