Tạp chí tiếng Nhật - VTV4 phát phóng sự Chuyện làm trà trên đỉnh Suối Giàng (Yên Bái)